aşikar

aşikar
<fars.> klas. bax aşkar. Bu aşikar bir mətləbdir; bəyana ehtiyacı yoxdur. C. M.. Birdən-birə göründü gözə bir xərabəzar; Görəsən nə qəmli mənzərələr aşikar idi. M. H.. Papaqların bəzisi uzun qovun çeşnisində idi. Bunların sahibinin molla və əyandan olmağı aşikar idi. Ç..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • aşikar — aşikâr belli; açık; apaçık; meydanda olan …   Hukuk Sözlüğü

  • aşikâr — sf., Far. āşikār Açık, apaçık, belli, meydanda olan Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller aşikâr etmek aşikâr olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • âşikâr — (F.) [ رﺎﮑﺵﺁ ] açık, belli, aşikâr. ♦ âşikâr etmek ortaya çıkarmak, belli etmek. ♦ âşikâr olmak ortaya çıkmak, belli olmak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • aşikâr etmek — belli etmek, ortaya çıkarmak, belirginleştirmek Gizlesem de aşikâr etsem de canımsın benim. Şeyh Galip …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • AŞİKÂR(E) — f. Belli, meydanda, açık. Bedihi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • aşikâr olmak — belli olmak, ortaya çıkmak, belirginleşmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ALEN — Aşikâr, apaçık, meydanda olma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BEDİHÎ — Aşikâr, belli ve açık olma. * Ansızın zuhur eden. * Delil ve isbata muhtaç olmayacak derecede açıklık …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BEVAH — Aşikâr, meydanda, belli. Herkesin gözleri önünde …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BEYYİN(E) — Aşikâr. Açıklanmış. Gün gibi vâzih delil. * Müteaddit noktaları beyan eden ve açıklayan.* Şâhid. İsbat vasıtası. Kavi bürhan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”